Díky KORONAVIRU jsme naše setkávání zatím přesunuli do on-line prostoru

YouTube | Facebook | web | Instagram

Sledujte naše živé vysílání bohoslužeb každou neděli od 10:00 na
 
 

Jedno z našich doporučených kázání:

 
 
 
  • sborové modlitby |  ZOOM  | 19.30 | neděle
 
 
KC NADĚJE Ivanovice n.H.   www.acivanovice.webnode.cz | 739 600 008

 

Přijměte pozvání na naše pravidelná páteční setkání | 18:00 | Stará radnice

1. pátek | skupinka Discovery
2. pátek | setkání mladých HOPE - YOUTH
3. pátek | skupinka Discovery
4. pátek | setkání mladých HOPE - YOUTH
5. pátek | dle domluvy

 

 

 

 

 

AC Ivanovice na Hané se představuje…

     Občas se setkávám s dotazem, co to vůbec Apoštolská církev je, v čem se liší od ostatních církví, jaká jsou její specifika. Rád bych ji tedy představil a napsal něco málo o její činnosti.

 Apoštolská církev v ČR patří mezi evangelikální církve. Evangelikalismus označuje konzervativní větev protestantismu, která se vyznačuje důrazem na fakt, že Bible je pro ně jediným zdrojem víry a Božího zjevení; mimoto je pro evangelikály velmi podstatný důraz na evangelizaci, pokání a duchovní znovuzrození člověka. Evangelikální společenství v České republice jsou obvykle malá, ale na druhé straně poměrně živá a rychle rostoucí. To, co se dnes označuje slovem evangelikalismus, bylo dříve v českém prostředí nazýváno probuzenectví.

    Z hlediska věrouky a praxe se řadí mezi letniční církve (důraz na působení Ducha svatého, věří v dary uzdravení, zjevení, proroctví, mluvení v jiných jazycích…), které jsou sdruženy celosvětově v „Pentecostal World Conference“ a v rámci Evropy v „Pentecostal European Fellowship“. Apoštolská církev byla povolena a zaregistrována státem v lednu 1989 po desetiletích práce v ilegalitě spojených s pronásledováním. Současný církevní zákon ji zrovnoprávňuje s ostatními křesťanskými církvemi našeho státu. Dokladem tohoto postavení je její členství v Ekumenické radě církví, která sdružuje většinu křesťanských církví České republiky.

    Naše bohoslužby jsou provázené moderními písněmi, kázáním na zajímavá témata, svědectvími o Božím jednání v našich životech. Po bohoslužbách si někdy ještě povídáme třeba u kávy a něčeho dobrého k snědku.

    Všechny naše akce jsou otevřené pro veřejnost – tak i Vás co nejsrdečněji zveme na návštěvu.

...můžete nás navštívit i u nás doma na ul. Družstevní 22, nebo můžete zavolat na +420 739 600 008, či napsat mail na poj@centrum.cz

                                Za Apoštolskou církev

Jiří Pospíšil, pastor AC

Naše aktivity:

Discovery            1. a 3. pátek | 18:00 | Stará radnice

bohoslužba              4. neděle | 17:00 | Stará radnice

HOPE YOUTH     2. a 4. pátek | 18:00 | Stará radnice

  Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše,
    oč požádá tvé srdce.                   Žalmy 37:4

 V zimním období se scházíme na Staré radnici, Komenského 216/2

 V letním období se scházíme v Synagoze, Stará čtvrť.

 
Proběhlé akce:

 

   Začali jsme živé vysílání bohoslužeb KC NADĚJE Bučovice na YouTube. 

každou neděli od 10:00

Náš YouTube kanál: YouTube KC NADĚJE

Jedno z našich posledních kázání:

Pátečních setkání - discovery

tzv. skupinka - volnější program se sdílením u Božího slova. Skupinka je otevřená pro každého věřícícho, ale i toho, kdo hledá a chce se více o křeťanství a Bibli dozvědět.

Setkání každý pátek v KC NADĚJE Ivanovice na Hané od 18:00 - 19:30 hod.

Snažíme se držet max. čas 1,5 hodinu, aby si každý mohl naplánovat další aktivity - např. vaření, péči o děti, vysávání doma apod. Kdo chce, může dál s námi zůstat v přátelské atmosféře, diskutovat, sdílet se, modlit se..., být jen tak spolu.

Přijďte - těšíme se na každého, kdo mezi nás přijde...

 

Discovery je otevřeno pro věřící i nevěřící - pro každého, kdo chce více poznat biblické moudrosti, sám sebe, své putování tímto životem. Každé setkání je individuální - otvíráme Bibli, hledáme její moudrosti, diskutujeme o tom všem a hlavně hledáme aplikaci do dnešního života. Mnohokrát jsem byl překvapen, jak je Bibli praktická a jak může "poradit" do života křestana, hledajícího či úplně nevěřícího..., přijďte a přesvěčte se...                                          za Discovery - Jiří Pospíšil

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browser
Disable in this text fieldRephraseRephrase current sentenceEdit in Ginger

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browser
Disable in this text fieldRephraseRephrase current sentenceEdit in Ginger

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browser
Disable in this text fieldRephraseRephrase current sentenceEdit in Ginger

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browser
Disable in this text fieldRephraseRephrase current sentenceEdit in Ginger

verše z Bible

Žalmy 46:9  Pojďte se podívat, co Hospodin umí, jak hrozné divy činí na zemi!

Žalm 18:32  Vždyť kdo je Bohem kromě Hospodina? Kdo je skálou, ne–li náš Bůh? 33  Tento Bůh mě odívá silou, on činí mou cestu bezúhonnou. 34  Mé nohy činí jako nohy laně, upevňuje mě na mých výšinách. 35  Učí mé ruce boji, takže mé paže napnou bronzový luk. 36  Dals mi i štít své spásy. Tvá pravice mě podepírá, tvá mírnost mě zvelebuje. 37  Zjednals mi prostor, kotníky se mi nepodvrtnou.

Anketa

Líbí se Vám naše nové stránky?

ano (274)
ne (61)

Celkový počet hlasů: 335

Kontakt

Apoštolská církev Ivanovice n.H. Jiří & Dáša Pospíšilovi
Družstevní 22
683 23 Ivanovice na Hané
+420 739 600 008 acivanovice@gmail.com