-------------------------------------------------------------------

bohoslužba 23.12. nebude - přijďte na 21.12. do synagogy na Vánoční zpívání

neděle | 27. 1. 2018 | 17:00

Stará radnice | Ivanovice na Hané

 

Postav svůj život na pevném základě

       STAŇ SE STAVITELEM

káže: Johanka Blowersová

Setkání otevřené pro veřejnost.

KC NADĚJE Ivanovice n.H.  www.acivanovice.webnode.cz | 739 600 008

pátek od 18:00 hod. / neděle od 17:00 hod.

PÁTEK 18:00 NEDĚLE 17:00
7. 12. Discovery    
14. 12. Discovery    
21. 12. Vánoční zpívání v synagoze 23. 12. Bohoslužba nebude
28. 12. Discovery    
4. 1. Discovery    
11. 1. Discovery    
18. 1. Discovery    
25. 1. nebude 27. 1.  Bohoslužba
1. 2. nebude    

Služby - tabulka -  pro AC Ivanovice na Hané - rok 2018.

AC Ivanovice na Hané se představuje…

     Občas se setkávám s dotazem, co to vůbec Apoštolská církev je, v čem se liší od ostatních církví, jaká jsou její specifika. Rád bych ji tedy představil a napsal něco málo o její činnosti.

 Apoštolská církev v ČR patří mezi evangelikální církve. Evangelikalismus označuje konzervativní větev protestantismu, která se vyznačuje důrazem na fakt, že Bible je pro ně jediným zdrojem víry a Božího zjevení; mimoto je pro evangelikály velmi podstatný důraz na evangelizaci, pokání a duchovní znovuzrození člověka. Evangelikální společenství v České republice jsou obvykle malá, ale na druhé straně poměrně živá a rychle rostoucí. To, co se dnes označuje slovem evangelikalismus, bylo dříve v českém prostředí nazýváno probuzenectví.

    Z hlediska věrouky a praxe se řadí mezi letniční církve (důraz na působení Ducha svatého, věří v dary uzdravení, zjevení, proroctví, mluvení v jiných jazycích…), které jsou sdruženy celosvětově v „Pentecostal World Conference“ a v rámci Evropy v „Pentecostal European Fellowship“. Apoštolská církev byla povolena a zaregistrována státem v lednu 1989 po desetiletích práce v ilegalitě spojených s pronásledováním. Současný církevní zákon ji zrovnoprávňuje s ostatními křesťanskými církvemi našeho státu. Dokladem tohoto postavení je její členství v Ekumenické radě církví, která sdružuje většinu křesťanských církví České republiky.

    Naše bohoslužby jsou provázené moderními písněmi, kázáním na zajímavá témata, svědectvími o Božím jednání v našich životech. Po bohoslužbách si někdy ještě povídáme třeba u kávy a něčeho dobrého k snědku.

    Všechny naše akce jsou otevřené pro veřejnost – tak i Vás co nejsrdečněji zveme na návštěvu.

...můžete nás navštívit i u nás doma na ul. Družstevní 22, nebo můžete zavolat na +420 739 600 008, či napsat mail na poj@centrum.cz

                                Za Apoštolskou církev

Jiří Pospíšil, pastor AC

Naše aktivity:

Setkání nad Biblí         - každý pátek 18:00 hod., Stará radnice, Komenského 216/2

Nedělní bohoslužba     - 4. neděle v měsíci 17:00 hod., Stará radnice, Komenského 216/2

Během našich akcích je zajištěň program pro děti - tzv. Křesťanská školička.

  Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše,
    oč požádá tvé srdce.                   Žalmy 37:4

 V zimním období se scházíme na Staré radnici, Komenského 216/2

 V letním období se scházíme v Synagoze, Stará čtvrť.

 
Proběhlé akce:

 

Pátečních setkání - discovery

tzv. skupinka - volnější program se sdílením u Božího slova. Skupinka je otevřená pro každého věřícícho, ale i toho, kdo hledá a chce se více o křeťanství a Bibli dozvědět.

 

Setkání každý pátek v KC NADĚJE Ivanovice na Hané od 18:00 - 19:30 hod.
Snažíme se držet max. čas 1,5 hodinu, aby si každý mohl naplánovat další aktivity - např. vaření, péči o děti, vysávání doma apod. Kdo chce, může dál s námi zůstat v přátelské atmosféře, diskutovat, sdílet se, modlit se..., být jen tak spolu.
Přijďte - těšíme se na každého, kdo mezi nás přijde...
 
Bučovický plakát:
 
Discovery je otevřeno pro věřící i nevěřící - pro každého, kdo chce více poznat biblické moudrosti, sám sebe, své putování tímto životem. Každé setkání je individuální - otvíráme Bibli, hledáme její moudrosti, diskutujeme o tom všem a hlavně hledáme aplikaci do dnešního života. Mnohokrát jsem byl překvapen, jak je Bibli praktická a jak může "poradit" do života křestana, hledajícího či úplně nevěřícího..., přijďte a přesvěčte se...    
                                                                                             za Discovery - Jiří Pospíšil
 
 

Discovery – kreativní čtení Bible

„Ty brďo, to je v Bibli?!“ Takhle reagoval jeden nevěřící kamarád, když jsme se konečně dostali ke krátkému pročtení nedlouhé pasáže z Bible a k povídání o ní ve skupině přátel…

„Úžasný edukační program,“ prohlásila jiná kamarádka, která na setkáních tří - čtyř lidí začala celkem pravidelně číst Bibli…

Bible je prostě nádherný a velmi užitečný poklad, který může obohatit a pozvednout praktický život dnešního člověka; dokonce může způsobit hlubokou uzdravující proměnu! Žel, většina lidí v Česku o tom neví, protože to nikdy nezažili…! Zkus a uvidíš…

DISCOVERY je jednoduchý způsob, jak si s přáteli užít čtení Bible a jak v ní osobně OBJEVIT skvělé nápady i pro praktický život! („Discover“ je anglicky „objevit“.)

Ideální je čtení ve skupině 4 – 8 lidí. (Jde to i ve dvojici nebo trojici, ale není to tak “bohaté”.)

Ideální je pravidelné setkávání (jednou za týden nebo za dva).

Bible je rozsáhlá a komplexní kniha, pro začátek doporučujeme použít seznam klíčových biblických úseků.

Důležitým předpokladem je, aby každý účastník měl při setkání Bibli k dispozici.

Pro setkání Discovery se nám osvědčila tato struktura:

ZAHŘÍVACÍ OTÁZKY

1. Za co jsi v posledním týdnu vděčný?

2. Co ti tento týden působí starost?

3. Jak ti jako skupina můžeme v této starosti pomoci?

4. Podařilo se ti s někým sdílet příběh nebo myšlenku z minulého setkání? Jaká byla reakce?

ČTENÍ ÚSEKU BIBLE

1. Jeden účastník nahlas přečte pasáž, ostatní sledují text.

2. Druhý účastník znovu čte nahlas tutéž pasáž, ostatní jen poslouchají, aniž by se dívali do textu.

3. Společně po paměti „rekonstruujeme“ příběh, který jsme právě četli. Zatím se nikdo nedívá do textu. Tady bývá dost legrace a projeví se tu tak zvaná “skupinová paměť”, což je úžasná věc!

4. Teď je čas v samotném textu prověřit, jestli jsme si opravdu na všechno vzpomněli a formulovali to přesně.

5. Pak si k přečtenému úseku postupně klademe si tyto OTÁZKY:

    a) Co nám tato pasáž říká o Bohu nebo o Ježíši?

    b) Co nám tato pasáž říká o lidech?

    c) Je-li tento text slovem živého Boha, co bych z tohoto textu mohl uvést do praxe ve svém životě?

    d) Kdo v mém okolí by potřeboval slyšet tento příběh nebo myšlenku, která mě zaujala?

DISKUZE a APLIKACE

verše z Bible

Žalmy 46:9  Pojďte se podívat, co Hospodin umí, jak hrozné divy činí na zemi!

Žalm 18:32  Vždyť kdo je Bohem kromě Hospodina? Kdo je skálou, ne–li náš Bůh? 33  Tento Bůh mě odívá silou, on činí mou cestu bezúhonnou. 34  Mé nohy činí jako nohy laně, upevňuje mě na mých výšinách. 35  Učí mé ruce boji, takže mé paže napnou bronzový luk. 36  Dals mi i štít své spásy. Tvá pravice mě podepírá, tvá mírnost mě zvelebuje. 37  Zjednals mi prostor, kotníky se mi nepodvrtnou.

Anketa

Líbí se Vám naše nové stránky?

ano (228)
ne (16)

Celkový počet hlasů: 244

Má smysl věřit v dnešní době v Boha?

Má to smysl

pojky 08.11.2016
V poslední době jsem viděl spoustu zázraků uzdravení skrze normální lidi - Bůh je úžasný - má smysl jej hledat !!!

Good info

Pharma839 11.09.2014
Very nice site!

záleží na tom ...

David 10.03.2010
Pokud existuje život po smrti, tak ano.

Kdo hledá - nalézá...

Jirka 17.03.2010
Rozhodně - Bůh je živý, pomáhá, podpírá, uzdravuje... vede člověka. Je úžasné s Ním mít vztah. Každému doporučuji. Kdo pochybuje, ať hledá - v Bibli Bůh říká, že kdo hledá, nalézá, kdo prosí, dostává, kdo klepe, tomu bude otevřeno. Dosvědčuji, že to platí :-)

Re: Kdo hledá - nalézá...

lucifuge 21.12.2015
Nemá. je to středověk. Země je zrníčko prachu v galaxii, galaxie je zrníčko prachu ve vesmíru. Zrníčko prachu Země je stará miliardy let. Argumentace židovskými tlachy a jejich kmenovým bůžkem Jahve, věc stará pár tisíc let, že je to tvůrce světa, vesmíru... a o všem rozhoduje, je prostě komická.

já v boha věřím

Pavel 09.01.2017
já věřím v boha a jsem členem této církve https://cirkev-svate-viry53.webnode.cz/

Přidat nový příspěvek

Kontakt

Apoštolská církev Ivanovice n/H Jiří & Dáša Pospíšilovi
Družstevní 22
683 23 Ivanovice na Hané
+420 739 600 008 acivanovice@gmail.com