neděle | 26. 8. 2018 | 17:00

Stará radnice | Ivanovice na Hané

 

Postav svůj život na pevném základě

Krok do neznáma...

káže: Jana Blowersová

                                        Setkání je otevřené pro veřejnost | KC NADĚJE IVANOVICE NA HANÉ  WWW.ACIVANOVICE.WEBNODE.CZ | 739 600 008

pátek od 18:00 hod. / neděle od 17:00 hod.

PÁTEK 18:00 NEDĚLE 17:00
       
10. 8. skupinka    
17. 8. skupinka    
24. 8. nebude 26. 8. Bohoslužba
31. 8. skupinka    
7. 9. skupinka  
 

Služby - tabulka -  pro AC Ivanovice na Hané - rok 2018.

AC Ivanovice na Hané se představuje…

     Občas se setkávám s dotazem, co to vůbec Apoštolská církev je, v čem se liší od ostatních církví, jaká jsou její specifika. Rád bych ji tedy představil a napsal něco málo o její činnosti.

 Apoštolská církev v ČR patří mezi evangelikální církve. Evangelikalismus označuje konzervativní větev protestantismu, která se vyznačuje důrazem na fakt, že Bible je pro ně jediným zdrojem víry a Božího zjevení; mimoto je pro evangelikály velmi podstatný důraz na evangelizaci, pokání a duchovní znovuzrození člověka. Evangelikální společenství v České republice jsou obvykle malá, ale na druhé straně poměrně živá a rychle rostoucí. To, co se dnes označuje slovem evangelikalismus, bylo dříve v českém prostředí nazýváno probuzenectví.

    Z hlediska věrouky a praxe se řadí mezi letniční církve (důraz na působení Ducha svatého, věří v dary uzdravení, zjevení, proroctví, mluvení v jiných jazycích…), které jsou sdruženy celosvětově v „Pentecostal World Conference“ a v rámci Evropy v „Pentecostal European Fellowship“. Apoštolská církev byla povolena a zaregistrována státem v lednu 1989 po desetiletích práce v ilegalitě spojených s pronásledováním. Současný církevní zákon ji zrovnoprávňuje s ostatními křesťanskými církvemi našeho státu. Dokladem tohoto postavení je její členství v Ekumenické radě církví, která sdružuje většinu křesťanských církví České republiky.

    Naše bohoslužby jsou provázené moderními písněmi, kázáním na zajímavá témata, svědectvími o Božím jednání v našich životech. Po bohoslužbách si někdy ještě povídáme třeba u kávy a něčeho dobrého k snědku.

    Všechny naše akce jsou otevřené pro veřejnost – tak i Vás co nejsrdečněji zveme na návštěvu.

...můžete nás navštívit i u nás doma na ul. Družstevní 22, nebo můžete zavolat na +420 739 600 008, či napsat mail na poj@centrum.cz

                                Za Apoštolskou církev

Jiří Pospíšil, pastor AC

Naše aktivity:

Setkání nad Biblí         - každý pátek 18:00 hod., Stará radnice, Komenského 216/2

Nedělní bohoslužba     - 4. neděle v měsíci 17:00 hod., Stará radnice, Komenského 216/2

Během našich akcích je zajištěň program pro děti - tzv. Křesťanská školička.

  Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše,
    oč požádá tvé srdce.                   Žalmy 37:4

 V zimním období se scházíme na Staré radnici, Komenského 216/2

 V letním období se scházíme v Synagoze, Stará čtvrť.

 
Proběhlé akce:

 

Pátečních setkání

tzv. skupinka - volnější program se sdílením u Božího slova. Skupinka je otevřená pro každého věřícícho, ale i toho, kdo hledá a chce se více o křeťanství a Bibli dozvědět.

verše z Bible

Žalmy 46:9  Pojďte se podívat, co Hospodin umí, jak hrozné divy činí na zemi!

Žalm 18:32  Vždyť kdo je Bohem kromě Hospodina? Kdo je skálou, ne–li náš Bůh? 33  Tento Bůh mě odívá silou, on činí mou cestu bezúhonnou. 34  Mé nohy činí jako nohy laně, upevňuje mě na mých výšinách. 35  Učí mé ruce boji, takže mé paže napnou bronzový luk. 36  Dals mi i štít své spásy. Tvá pravice mě podepírá, tvá mírnost mě zvelebuje. 37  Zjednals mi prostor, kotníky se mi nepodvrtnou.

Anketa

Líbí se Vám naše nové stránky?

ano (221)
ne (16)

Celkový počet hlasů: 237

Má smysl věřit v dnešní době v Boha?

Má to smysl

pojky 08.11.2016
V poslední době jsem viděl spoustu zázraků uzdravení skrze normální lidi - Bůh je úžasný - má smysl jej hledat !!!

Good info

Pharma839 11.09.2014
Very nice site!

záleží na tom ...

David 10.03.2010
Pokud existuje život po smrti, tak ano.

Kdo hledá - nalézá...

Jirka 17.03.2010
Rozhodně - Bůh je živý, pomáhá, podpírá, uzdravuje... vede člověka. Je úžasné s Ním mít vztah. Každému doporučuji. Kdo pochybuje, ať hledá - v Bibli Bůh říká, že kdo hledá, nalézá, kdo prosí, dostává, kdo klepe, tomu bude otevřeno. Dosvědčuji, že to platí :-)

Re: Kdo hledá - nalézá...

lucifuge 21.12.2015
Nemá. je to středověk. Země je zrníčko prachu v galaxii, galaxie je zrníčko prachu ve vesmíru. Zrníčko prachu Země je stará miliardy let. Argumentace židovskými tlachy a jejich kmenovým bůžkem Jahve, věc stará pár tisíc let, že je to tvůrce světa, vesmíru... a o všem rozhoduje, je prostě komická.

já v boha věřím

Pavel 09.01.2017
já věřím v boha a jsem členem této církve https://cirkev-svate-viry53.webnode.cz/

Přidat nový příspěvek

Kontakt

Apoštolská církev Ivanovice n/H Jiří & Dáša Pospíšilovi
Družstevní 22
683 23 Ivanovice na Hané
+420 739 600 008 acivanovice@gmail.com