Discovery

Setkání jsou každý 1. a 3. pátek v měsíci od 18:00-19:30 hod.
 

Snažíme se držet max. čas 1,5 hodinu, aby si každý mohl naplánovat další aktivity - např. vaření, péči o děti, vysávání doma apod. Kdo chce, může dál s námi zůstat v přátelské atmosféře, diskutovat, sdílet se, modlit se..., být jen tak spolu.

Přijďte - těšíme se na každého, kdo mezi nás přijde...

Discovery je otevřeno pro věřící i nevěřící - pro každého, kdo chce více poznat biblické moudrosti, sám sebe, své putování tímto životem. Každé setkání je individuální - otvíráme Bibli, hledáme její moudrosti, diskutujeme o tom všem a hlavně hledáme aplikaci do dnešního života. Mnohokrát jsem byl překvapen, jak je Bibli praktická a jak může "poradit" do života křesťana, hledajícího či úplně nevěřícího..., přijďte a přesvědčte se...    
                                                      za Discovery Jiří Pospíšil
 

Discovery – kreativní čtení Bible

„Ty brďo, to je v Bibli?!“ Takhle reagoval jeden nevěřící kamarád, když jsme se konečně dostali ke krátkému pročtení nedlouhé pasáže z Bible a k povídání o ní ve skupině přátel…

„Úžasný edukační program,“ prohlásila jiná kamarádka, která na setkáních tří - čtyř lidí začala celkem pravidelně číst Bibli…

Bible je prostě nádherný a velmi užitečný poklad, který může obohatit a pozvednout praktický život dnešního člověka; dokonce může způsobit hlubokou uzdravující proměnu! Žel, většina lidí v Česku o tom neví, protože to nikdy nezažili…! Zkus a uvidíš…

DISCOVERY je jednoduchý způsob, jak si s přáteli užít čtení Bible a jak v ní osobně OBJEVIT skvělé nápady i pro praktický život! („Discover“ je anglicky „objevit“.)

Ideální je čtení ve skupině 4 – 8 lidí. (Jde to i ve dvojici nebo trojici, ale není to tak “bohaté”.)

Ideální je pravidelné setkávání (jednou za týden nebo za dva).

Bible je rozsáhlá a komplexní kniha, pro začátek doporučujeme použít seznam klíčových biblických úseků.

Důležitým předpokladem je, aby každý účastník měl při setkání Bibli k dispozici.

Pro setkání Discovery se nám osvědčila tato struktura:

ZAHŘÍVACÍ OTÁZKY

1. Za co jsi v posledním týdnu vděčný?

2. Co ti tento týden působí starost?

3. Jak ti jako skupina můžeme v této starosti pomoci?

4. Podařilo se ti s někým sdílet příběh nebo myšlenku z minulého setkání? Jaká byla reakce?

ČTENÍ ÚSEKU BIBLE

1. Jeden účastník nahlas přečte pasáž, ostatní sledují text.

2. Druhý účastník znovu čte nahlas tutéž pasáž, ostatní jen poslouchají, aniž by se dívali do textu.

3. Společně po paměti „rekonstruujeme“ příběh, který jsme právě četli. Zatím se nikdo nedívá do textu. Tady bývá dost legrace a projeví se tu tak zvaná “skupinová paměť”, což je úžasná věc!

4. Teď je čas v samotném textu prověřit, jestli jsme si opravdu na všechno vzpomněli a formulovali to přesně.

5. Pak si k přečtenému úseku postupně klademe si tyto OTÁZKY:

    a) Co nám tato pasáž říká o Bohu nebo o Ježíši?

    b) Co nám tato pasáž říká o lidech?

    c) Je-li tento text slovem živého Boha, co bych z tohoto textu mohl uvést do praxe ve svém životě?

    d) Kdo v mém okolí by potřeboval slyšet tento příběh nebo myšlenku, která mě zaujala?

DISKUZE a APLIKACE

 

Kontakt

Apoštolská církev Ivanovice n.H. Jiří & Dáša Pospíšilovi
Družstevní 22
683 23 Ivanovice na Hané
+420 739 600 008 acivanovice@gmail.com